Cặp IC Mosfet công suất K1058 2SK1058 J162 2SJ162 TO-3P chính hãng Renesas

Product code: PVN25
B5-6
Thương hiệu: Renesas Electronics   |   Tình trạng: Còn hàng
230.000₫
Mô tả đang cập nhật

Datasheet Cặp IC Mosfet công suất K1058 2SK1058 J162 2SJ162 TO-3P chính hãng Renesas

Thông số kỹ thuật Mosfet K1058 2SK1058

Điện áp tối đa cực D chịu đựng: VDS max 160V

Dòng ID tối đa: ID max 7A

Vgs max: 15V

banlinhkienhang.com đưa ra một số mã Mosfet tương đương thay thế cho Mosfet kênh N K1058 2SK1058 dưới đây:

2SK1004   2SK831  
2SK1011   2SK851  
2SK1011-01   2SK859  
2SK1012   2SK867  
2SK1012-01   2SK867A  
2SK1013   2SK868  
2SK1013-01   2SK868A  
2SK1014   2SK869  
2SK1014-01   2SK870  
2SK1015   2SK873  
2SK1015-01   2SK874  
2SK1016   2SK899  
2SK1016-01   2SK901  
2SK1017   2SK944  
2SK1017-01   9N80A  
2SK1018   9N90  
2SK1019   9N90B  
2SK1020   9N90L-T3P  
2SK1058   10N80  
2SK1161   10N80B  
2SK1162   10N90  
2SK1165   11N90  
2SK1166   12N80  
2SK1167   15N60  
2SK1168   15N70  
2SK1169   16N60B  
2SK1170   18N50  
2SK1201   18N60  
2SK1222   18N65  
2SK1249 K1249 20N50  
2SK1250 K1250 20N50B  
2SK1277   20N60  
2SK1278   20N65  
2SK1279   22N60  
2SK1280   22N65  
2SK1333   24N50  
2SK1373   24N50B  
2SK1386   25N40A  
2SK1386-01   26N50  
2SK1401   30N50  
2SK1401A   45N20  
2SK1403   AP09N90CW  
2SK1403A   AP09N90CW-HF  
2SK1408   AP09N90W  
2SK1409   2SK1940  
2SK1410   2SK1940-01  
2SK1411   2SK1941  
2SK1448   2SK1941-01R  
2SK1449   2SK1947  
2SK1450   2SK1948  
2SK1454   2SK1968  
2SK1466   2SK1971  
2SK1476   2SK2007  
2SK1477   2SK2057  
2SK1486   2SK2058  
2SK1489   2SK2081-01  
2SK1491   2SK2082-01  
2SK1492   2SK2150  
2SK1497   2SK2196  
2SK1498   2SK2220  
2SK1499   2SK2221  
2SK1500   2SK2257  
2SK1512-01   2SK2257-01  
2SK1515   2SK2361  
2SK1516   2SK2362  
2SK1517   2SK2367  
2SK1518   2SK2368  
2SK1519   2SK2369  
2SK1520   2SK2370  
2SK1521   2SK2371  
2SK1522   2SK2372  
2SK1526   2SK2473-01  
2SK1527   2SK2477  
2SK1529 K1529 2SK2488  
2SK1530   2SK2568  
2SK1539   2SK2601 K2601
2SK1544   2SK2607 K2607
2SK1570   2SK2611 K2611
2SK1571   2SK2639-01  
2SK1573   2SK2641-01  
2SK1628   2SK2643-01  
2SK1629   2SK2648-01  
2SK1641   2SK2698 K2698
2SK1669   2SK2699 K2699
2SK1671   2SK2727  
2SK1674   2SK2728  
2SK1677   2SK2729  
2SK1678   2SK2730  
2SK1679   2SK2755-01  
2SK1680   2SK2771-01R  
2SK1681   2SK2837 K2837
2SK1705   2SK2879-01  
2SK1723   2SK2915 K2915
2SK1752   2SK2967 K2967
2SK1753   2SK2968 K2968
2SK1756   2SK3117 K3117
2SK1757   2SK3132  
2SK1784   2SK3176 K3176
2SK1785   2SK3235  
2SK1796   2SK3497 K3497
2SK1836   2SK3523-01R  
2SK1837   2SK3528  
2SK1855   2SK3528-01R  
2SK1925   2SK3550-01R  
2SK1933   2SK3651-01R  
2SK1934   2SK3777-01R  
2SK1936   2SK3779-01R  
2SK1936-01   2SK3781-01R  
2SK1937   2SK3874-01R  
2SK1937-01   2SK3876-01R  
2SK1938   2SK3878 K3878
2SK1938-01   2SK388  
2SK1938-01R   2SK3891-01R  
2SK1939   2SK3903  
2SK1939-01   2SK3904  
2SK414   2SK3905  
2SK4207 K4207 2SK3907  
2SK4209 K4209 2SK3911  
2SK4210 K4210 2SK400  
2SK4221 K4221 2SK4107  
2SK4222 K4222 2SK4108  
2SK484   2SK4124 K4124
2SK490   2SK4125 K4125
2SK556   2SK4126 K4126
2SK557   2SK787  
2SK559   2SK789  
2SK560   2SK790  
2SK565   2SK800  
2SK568   2SK805  
2SK616   2SK819  
2SK641   2SK821  
2SK642   2SK823  
2SK643   2SK825  
2SK644   2SK827  
2SK678   2SK829  
2SK693   2SK764A  
2SK694   2SK768  
2SK720A   2SK773  
2SK723   2SK774  
2SK724   2SK777  
2SK764   2SK783  
    2SK784  

Thông số kỹ thuật Mosfet J162 2SJ162

Điện áp tối đa cực D chịu đựng: VDS max 160V

Dòng ID tối đa: ID max 7A

Vgs max: 15V

banlinhkienhang.com đưa ra một số mã Mosfet tương đương thay thế cho Mosfet kênh N K1058 2SK1058 dưới đây:

2SJ119   P MOSFET
2SJ162   P MOSFET
2SJ200 J200 P MOSFET
2SJ201   P MOSFET
2SJ351   P MOSFET
2SJ352   P MOSFET
2SJ618 J618 P MOSFET
BUZ905DP   P MOSFET
BUZ906DP   P MOSFET
BUZ907DP   P MOSFET
BUZ908DP   P MOSFET
FQA12P20   P MOSFET
FQA9P25   P MOSFET
IRFP9240   P MOSFET
IRFP9242   P MOSFET
IXTQ10P50P   P MOSFET
IXTQ26P20P   P MOSFET
IXTQ32P20T   P MOSFET
SFH9240   P MOSFET
SFH9244   P MOSFET
SFH9250L   P