Bảo hành: với tất cả đơn hàng từ 100.000đ

❖   Thời Gian Bảo Hành: 3 Ngày kể từ khi nhận hàng

❖   Điều Kiện Sản Phẩm Bảo Hành :

+ Sản phẩm – Thiết Bị còn tem bảo hành hoặc hóa đơn

mua hàng .

+ Sản phẩm – Thiết Bị đang còn trong thời gian

bảo hành.

❖    Những trường hợp không bảo hành :

+ Sản phẩm – Thiết Bị đã hết hạn bảo hành .

+ Sử dụng sai điện áp dẫn tới cháy – hỏng .

+ Sử dụng với hướng dẫn làm cháy – hỏng Sản Phẩm -

Thiết Bị .

+ Sản phẩm – Thiết Bị bị biến dạng không bình thường .

+ Những lỗi xảy ra do người dùng tự mình thay đổi kết

cấu của sản phẩm .

Những trường hợp trên Cửa Hàng áp dụng sửa chữa tính

phí nếu khách hàng đồng ý