Mosfet Kênh N BUK7635 BUK7635-55A TO-263 chính hãng NXP

Product code: PVN1430
B1-6
Thương hiệu: NXP   |   Tình trạng: Còn hàng
40.000₫
Mô tả đang cập nhật

Datasheet Mosfet Kênh N BUK7635-55A TO-263 chính hãng NXP

Có thể thay thế IC BUK7635-55A bằng những Mosfet dưới đây

AUIRF1010EZS AUIRF1010EZSTRL AUIRF1010ZS AUIRF1010ZSTRL AUIRF1018ES AUIRF1405ZS AUIRF1405ZS-7P AUIRF1405ZSTRL AUIRF2805S AUIRF2907ZS-7P AUIRF2907ZS7PTL AUIRF3205ZS AUIRFS3107 AUIRFS3107-7P AUIRFS3206 AUIRFS3207Z AUIRFS3306 AUIRFS3307Z AUIRFS3607 AUIRFS4010 AUIRFS4010-7P AUIRFS4127 AUIRFS4310 AUIRFS4310Z AUIRFS4321 AUIRFS4410Z AUIRFS4610 AUIRFZ44NS AUIRFZ44VZS AUIRFZ48ZS AUIRL2910S AUIRL3705NS AUIRL3705ZS AUIRLS3036 AUIRLS3036-7P AUIRLS4030 AUIRLS4030-7P BUK6607-55C BUK6607-75C BUK6610-75C BUK662R7-55C BUK663R5-55C BUK663R7-75C BUK664R4-55C BUK664R8-75C BUK6C2R1-55C BUK6C3R3-75C BUK7107-55AIE BUK7107-55ATE BUK7109-75AIE BUK7109-75ATE BUK7606-55A BUK7606-55B BUK7606-75B BUK7607-55B BUK7608-55A BUK7609-55A BUK7609-75A BUK7610-100B BUK7610-55AL BUK7611-55A BUK7611-55B BUK7613-100E BUK7613-60E BUK7613-75B BUK7614-55A BUK7616-55A BUK7619-100B BUK7620-100A BUK7620-55A BUK7623-75A BUK7624-55A BUK7626-100B BUK7628-100A BUK7628-55A BUK762R4-60E BUK762R6-60E